Advies nodig? 072-5024200

Zakelijke verzekeringen

Verzekeringen Verkeer en Vervoer

 

Koets/Welboren biedt de zelfstandig ondernemer met en zonder personeel een breed scala aan verzekeringsproducten. Wij kunnen deze verzekeringen voor u vergelijken bij verschillende verzekeraars. Uiteraard wordt hierbij gekeken naar kwaliteit, service en prijs.
 

Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Bij het uitvoeren van werkzaamheden met uw bedrijf kan schade worden veroorzaakt aan of bij derden. De partij die schade lijdt kan de financiële gevolgen op u, als bedrijf en/of werkgever, verhalen.
Wat verzekert u met een aansprakelijkheidsverzekering?
Letselschade of overlijdensschade
Zaakschade door beschadiging, verdwijning of vernietiging.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)


Als zelfstandig ondernemer heeft u geen recht op een uitkering bij ziekte en/of ongeval, waarbij u arbeidsongeschikt bent geraakt. U verzekert zich met deze verzekering tegen inkomstenterugval of vaste bedrijfskosten, zoals huur of vervangend personeel. Dit risico kunt u verzekeren met de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Maatwerk is hier geboden, vooral vanwege de vele verzekeringsvormen en aanverwante dekkingen.

 

Gebouwen en Inventaris/Goederenverzekering
De verzekering die de schade dekt aan bedrjfsgebouwen en inventaris/handelsgoederen van de ondernemer tegen de risico's van brand, ontploffing, bliksem, inductie, inbraak, vandalisme, storm, waterschade enz. Ook deze verzekering is verder uit te breiden met aanvullende dekkingen.

 

Bedrijfsschadeverzekering
Ieder bedrijf heeft te maken met vaste kosten voor het uitvoeren van zijn bedrijfsactiviteiten en een gerealiseerde netto-winst. Na een gedekte gebeurtenis vergoedt deze verzekering de doorlopende vaste kosten en de netto-winst van de onderneming gedurende de periode vanaf de schadedatum tot aan de "nieuwe start" van de onderneming. De uitkeringstermijn is vast te stellen op basis van het soort bedrijf en te bepalen op het aantal weken van 52, 78 of 104.

 

Motorrijtuigverzekering
Deze verzekering, bestemd voor personen-, bestel- en vrachtauto, verzekert de aansprakelijkheid die ontstaat bij deelname aan het verkeer. De WA-verzekering is uit te breiden met een caso- en mini casco-verzekering.

De verzekering kent de volgende aanvullende dekkingen:
 • ongevallenverzekering
 • schadeverzekering inzittenden
 • rechtsbijstandverzekering

 

Constructie All Riskverzekering
Voor bouwondernemingen is dit een verzekering die nodig is om de vele risico's op een bouwlocatie veilig te stellen. U moet dan denken aan brand, storm, instorting, diefstal, waterschade, scheurvorming enz.

De verzekering kan met de volgende rubrieken worden opgebouwd:
 • het werk
 • eigendommen van de opdrachtgever
 • transport van bouwmaterialen
 • eigendommen van aanwezig bouwpersoneel
 • hulpmateriaal

 

Milieuschadeverzekering
Met de Wet Milieubeheer is bepaald dat de vervuiler van milieuschade gaat betalen. Kortom, na een brand of andere calamiteit waar milieuschade is veroorzaakt bepaalt de overheid dat de eigenaar of huurder van het bedrijfspand de saneringskosten moet gaan betalen. Ondanks de vele voorzorgsmaatregelen is het niet altijd mogelijk om iedere vorm van milieuschade te voorkomen.

De milieuschadeverzekering dekt de kosten (na een gedekt evenement) voor het saneren van de bodem, grond en oppervlaktewater als uw eigen locatie in Nederland is verontreinigd. Bij schade aan derden wordt ook de gevolgschade van een verontreiniging van bodem en/of water vergoedt.

Buiten deze verzekeringen kunnen we u adviseren op het gebied van:
 • Glasverzekering
 • Goederentransportverzekering
 • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Geldverzekering
 • Werkmaterieelverzekering (bijvoorbeeld heftruck)
 • Reconstructieverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Computerverzekering
 • Schadeverzekering voor bestuurder/werknemer

Genoemde verzekeringen kunnen in een pakket worden ondergebracht waarbij een korting tot maximaal 12%  kan worden gegeven.

 

KvK: 37156418

AFM: 12019688

Website door: Dutch Media Lab