Advies nodig? 072-5024200

Verzuimmanagement

Tevreden, gezonde medewerkers zijn de drijvende kracht achter uw organisatie. Wanneer iemand ziek wordt kan dit grote impact hebben. De ondersteuning op het gebied van verzuim die wij u kunnen bieden geeft meer inzicht in ziekteverzuim en ondersteunt uw organisatie.

De Arbowet legt u veel verplichtingen op om verzuim tegen te gaan. Verzuimreductie speelt daarom ook een steeds grotere rol in een organisatie.

De Wet BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) die op 1 januari 2013 in werking is getreden heeft grote financiële gevolgen voor werkgevers en werknemers. Wij kunnen u op dit gebied van alle informatie voorzien die u wenst

KvK: 37156418

AFM: 12019688

Website door: Dutch Media Lab