Advies nodig? 072-5024200

Risicomanagement

Risicomanagement is uitgegroeid tot een belangrijke strategische discipline die een centrale plaats inneemt in het bestuur van ondernemingen.
Meer dan ooit is risicomanagement een zaak van iedereen in de onderneming. Steeds meer mensen worden bij risicobeheer betrokken waarbij de financiële crisis heeft aangetoond tot wat het ontbreken van een aangepast risicobeheer kan leiden.

Risicomanagement bestaat uit de onderdelen:

  • Risicoanalyse
  • Risicoprofiel
  • Risicobeheersing
  • Risicofinanciering.

Risicoanalyse
Dit is het gestructureerd, integraal in kaart brengen van de risico's waar uw organisatie mee te maken kan krijgen.

Risicoprofiel
Op basis van de in kaart gebrachte risico's ontstaat een overzicht van de risico's waarmee uw organisatie kan worden geconfronteerd.

Risicobeheersing
Dit is het elimineren van risico's, het verlagen van de schadefrequenties en/of schade-omvang door preventiemaatregelen.

Risicofinanciering
In dit kader past het verzekeren van de risico's. Hierbij is het natuurlijk van belang dat het bedrijf bewust met risico's weet om te gaan. Het bedrijf zou dit als een speciaal onderdeel in haar beleid moeten opnemen.

Koets/Welboren Financieel Adviseurs biedt u de mogelijkheid middels een risico-analyse risico's te voorkomen of te beperken. U krijgt dan ook van ons een volledig overzicht en inzicht van al uw zakelijke risico's. Tevens verzorgen wij een vakkundige check-up van uw bedrijfsverzekeringen en in samenwerking met andere partners pensioenvoorzieningen en kredietfinancieringen.

KvK: 37156418

AFM: 12019688

Website door: Dutch Media Lab